Yayın Olanakları

1. Kongre Elektronik Özet Kitabı

2. Kongre Elektronik Tam Metin Kitabı

3. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Kongre Özel Sayısı

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Kongre Özel Sayısı 2017 yılı içerisinde çıkarılacaktır. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 2005 yılından buyana düzenli olarak basılan ve EBSCO, PROQUEST ve TÜBİTAK-ULAKBİM gibi çeşitli endeklerce taranan uluslararası nitelikte bir dergidir.

4. Uluslararası Kitap Bölümü

YÖK'ün uluslararası yayınevi tanımlamasına uyan Peter Lang yayınevinden çıkmak üzere editörlü bir kitap hazırlanması planlanmaktadır. Kitap kongre faaliyetleriyle ilişkili ancak kongreden bağımsız olarak yayınlatılacaktır. Yani kitap bir tebliğ kitabı olmayacaktır. Kitabın tematik kapsamı "Globalization, Socio-economic Performance and Institutions: Macro and Micro Perspectives" biçiminde belirlenmiştir. Kitap bölümleri, çok-disiplinli bir yaklaşımla oluşturulacaktır. Kitap içerisinde bölüm olarak yer alabilecek çalışmalar başvurular arasından seçilecektir.

Bu kitabın yayınlanabilmesi için gereken şartlar şöyledir.

  • Uluslararası kitap içerisinde yer alacak çalışmalar "tam metin tebliğler kitabı" ve "Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Özel Sayısı"nda yer alamaz.
  • Kitabın dili tamamen İngilizce olmalıdır.
  • Kitapta yer alan bölüm sayısı en az 20 olmalıdır.
  • Kitap bölümleri 10-20 sayfa arasında olmalıdır.
  • Yazarların kitap bölümü başına 75€ ödemesi gerekmektedir.
  • Bir kitap bölümü en fazla üç yazarlı olabilir.
  • Bir yazar en fazla iki kitap bölümünde yer alabilir. Her ikisi için de ücret ödemesi gerekir.
  • Kitap bölümü için geçerli yazım kuralları daha sonra bildirilecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Özet Gönderimi>]
IPv6 Etkin